Rankers

BHARATI VIDYAPEETH COLLEGE OF ENGINEERING,
NAVI MUMBAI    
Department of  Computer Engineering
Rankers

ACADEMIC YEAR 2016-2017

SECM

RANK

NAME

POINTER

1

MISHRA ABHINAS

9.2

2

/ TANDLIKAR SMRUTI

9.09

3

BHANDARI SANDEEPSINGH

8.9

TECM

RANK

NAME

POINTER

1

/ GUPTA SONALI

9.46

2

NAR PRASAD

9.25

3

/ YAWATKAR PRANJULI

8.84

 

BECM Sem-VIII Toppers 2015-2016

Rank

Name of Student

 

Pointer

1st   RANK 

/Upadhyay Manisha Deviprasad           

9.11

2nd RANK

/Adavkar Namrata Subhash                    

8.74

3rd RANK

Malik Ravi Mahavir

8.67

/Meshram Priyanka Pundalikrao                        

8.67

TECM Sem-VI Toppers

Rank

Name of Student 2015-2016

Pointer

1st   RANK 

AGARWAL ANKIT LALITKUMAR

9.17

2nd RANK

PATIL VISHAL DATTARAM

9

3rd RANK

WADKAR RUSHABH VASANT

8.75

 

SECM Sem-IV Toppers 2015-2016   

Rank

Name of Student

Pointer

1st   RANK 

/KORDE RUTUJA VILAS

9.5

2nd RANK

NAR PRASAD SURYAKANT

9.46

3rd RANK

/PAWAR ABHISHRI ARUN

9.43

 

MECM Sem-II Toppers

Rank

Name of Student

Pointer

1st   RANK 

/DALVI SNEHAL ASHOK 

8.55

2nd RANK

/KADAM PRIYANKA SHANKAR

8.36

/YADAV DIPALI SHIVAJI

8.36

/SALUNKHE PUJA SHANKAR

8.36

3rd RANK

RAHATE SACHIN WAMAN

8