Rankers

UNIVERSITY RANKER

YEARSTUDENT’S NAMERANK
2018-2019Nirmal Ajay4
2017-2018Pente Antariksh1
2016-2017Sonawane suryakant3
2016-2017Nimse Atul10
2015-2016Vashist Aparna7
2013-2014Shenoy Sheetal5
2009-2010Kumthekar Pankaj1
2009-2010Ghodekar Rupali3
2009-2010Dhuri Rupali6
2009-2010Ansari Falaknaz8
2009-2010Rane Roshan10
2008-2009Sujan Ratnam4
2008-2009Pawar Vrushali9
2008-2009Herekar Gitanjali10
2007-2008Ajgaonkar Naishadh4
2006-2007Gosangari Saikrishna4
2006-2007Diora Nitish

10