Rankers

TOPPERS LIST

YEAR OF PASSING

STUDENT NAME

PERCENTAGE/CGPA

2013-2014

SHEETAL SHENOY

80.53

(5th  Rank in MU University)

2014-2015

GHOSH JYOTIPRAKASH

77.73

2015-2016

VASHIST APARNA

9.38

(7th  Rank in MU University)

2016-2017

SONAWANE SURYAKANT

9.84

(3rd  Rank in MU University)

2017-2018

ADHIKARI AMALA

                 9.56

 

2018-2019

NIRMAL AJAY

9.88

(4th Rank in MU University)

2019-2020

TEJAS GANGAN

9.33

(3rd Rank in MU University)

UNIVERSITY RANKER 

YEARSTUDENT’S NAMERANK
2019-2020Gangan Tejas3
2018-2019Nirmal Ajay4
2017-2018Pente Antariksh1
2016-2017Sonawane suryakant3
2016-2017Nimse Atul10
2015-2016Vashist Aparna7
2013-2014Shenoy Sheetal5
2009-2010Kumthekar Pankaj1
2009-2010Ghodekar Rupali3
2009-2010Dhuri Rupali6
2009-2010Ansari Falaknaz8
2009-2010Rane Roshan10
2008-2009Sujan Ratnam4
2008-2009Pawar Vrushali9
2008-2009Herekar Gitanjali10
2007-2008Ajgaonkar Naishadh4
2006-2007Gosangari Saikrishna4
    2006-2007                Diora Nitish

10