Rankers

!!CONGRATULATIONS!!

TOPPERS OF BE MECHANICAL (VII) (ODD SEM)

(2015-2016)

TOPPER

NAME OF THE STUDENT

SGPA

1ST

GHARAT BHUPESH S.

9.11

2ND

CHAUKEKAR SWAPNIL S.

9.07

3RD

SANE RISHIKESH R.

8.96

4TH

KAMBLI JAYANT A

8.93

5TH

DESAI SURAJ M.

8.81

TOPPERS OF T.E. (V SEM) MECHANICAL

(2016-2017)

TOPPER

NAME OF THE TOPPER

SGPI

1ST

Kale Vinamra S.

10

2ND

Patel Hirenkumar A

9.7

3RD

Joshi Sanjeev U.

9.41

Patil Kiran Dilip

4TH

Kondgekar Swapnil S

9.26

5TH

Kadam Satyam T.

9.11

 

TOPPERS OF S.E. (III SEM) MECHANICAL

(2016-2017)

TOPPER

NAME OF THE TOPPER

SGPI

1ST

Mhatre Pankaj B.

9.83

Gandhi Raj S.

2ND

Bedekar Rajat Y.

9.67

Thakare Nehal D.

3RD

Salunke Shrikant H.

9.38

4TH

Pawar Arjun A.

9.21

5TH

Jadhav Aniket B.

9.17

/Teli Divya D.

 

THE RANKERS OF TE MECH

Sem-III (DEC – 2016)

TOPPER

NAME OF THE TOPPER

SGPI

1ST

Mhatre Pankaj B.

9.83

Gandhi Raj S.

2ND

Bedekar Rajat Y.

9.67

Thakare Nehal D.

3RD

Salunke Shrikant H.

9.38

 

TOPPERS OF T.E SEM (V)MECHANICAL

(EVEN SEM)(2015-2016)

TOPPER

NAME OF THE TOPPER

GPA

1ST

BISHWASH HIMANSHU U.

9.14

2ND

PATEL BHAVYA B.

9

3RD

SHELKE PRANIT G.

8.93

4TH

BHOIR SAGAR S.

8.79

5TH

PATIL NEERAJ S.

8.64

 

TOPPERS OF SE SEM (IV)MECHANICAL

(EVEN SEM)(2015-2016)

TOPPER

NAME OF THE TOPPER

GPA

1ST

PATEL HIRENKUMAR A.

10

PATIL KIRAN D.

2ND

MUNGEKAR GAURAV B.

9.79

3RD

JAIN RONAK S.

9.68

4TH

KALE VINAMRA S.

9.61

5TH

JOSHI SANJEEV U.

9.54

TOPPERS 2015 - 2016 (May/ June 2016)

BE MECH Sem. VIII

RANK

NAME OF STUDENT

CGPA

I

SANE RSHIKESH R.

9.36

II

VISHWAKARMA ABHISHEK S.

9.12

III

DESAI SURAJ M.

8.92

IV

RAJGE VISHAL A.

8.76

V

JADHAV SHRAVAN R.

8.64

 

(EVEN SEM)(2014-2015)

TOPPER

NAME OF THE TOPPER

GPA

1ST

DESAI SURAJ MANOHAR

9.04

2ND

VISHWAKARMA ABHISHEK S.

8.79

3RD

GHORPADE GANESH S.

8.64

4TH

SHARMA PRAVIN R.

8.54

5TH

SANE RHISHIKESH R.

8.5


(EVEN SEM)
(2014-2015)

TOPPER

NAME OF THE TOPPER

GPA

1ST

BISHWASH HIMANSHU U.

9.57

2ND

GHOSALKAR RAHUL D.

9.29

GHOSAL SUBROTO S.

3RD

JANGAM KARISHMA S.

9.21

4TH

GAWADE AJAY K.

9.14

5TH

JAISWAR SANDEEP R.

8.93

TOPPERS 2014-2015 (May/ June 2015)

BE MECH Sem. VIII

RANK

NAME OF STUDENT

SEAT NO.

MARKS OBTAINED

% PERCENTAGE

I

Mehta Janit Deviprakash

75900150

1217

81.13%

II

Patil Rahul Sadashiv

75900177

1171

78.06%

III

Choure Prasad Harishchandra

75900096

1168

77.89%

IV

Shaikh Asim Arshad

75900200

1156

77.06%

V

/Kamerkar Madhura Avinash

75900125

1152

76.8%